Politica de confidențialitate a datelor cu caracter personal

 

         In conformitate cu prevederile Regulamentului General privind Protectia Datelor  (denumit in continuare si „GDPR”), Corporate Counselling Services S.A.R.L, (sau “Societatea”) are obligatia de a prelucra datele cu caracter personal (astfel cum sunt acestea definite de legislatia in vigoare) in conditii de siguranta, pentru scopurile generale specificate in prezenta Politica, in contextul furnizarii serviciilor medicale/psihologice de care beneficiati in cadrul clinicilor noastre.

 

 1. INFORMATII GENERALE

Prin prezenta Politica dorim sa va explicam modul in care are loc prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal de catre Corporate Counselling Services S.A.R.L.  si prin care ne asiguram ca datele dumneavoastra cu caracter personal sunt prelucrate in mod responsabil si in conformitate cu legislatia privind protectia datelor cu caracter personal aplicabila.

Datele cu caracter personal (reprezentand orice fel de informatii care pot duce la identificarea unei persoane fizice) sunt detaliate in sectiunea 6 de mai jos, fiind definite in considerarea dispozitiilor legale aplicabile.

Pentru indeplinirea scopurilor acestei Politici, va aducem la cunostinta faptul ca Corporate Counselling Services S.A.R.L.  este Operator de date cu caracter personal, astfel cum este acesta definit conform GDPR.

Intentia noastra este de a va pune la dispozitie informatii suficiente, prezentate intr-o maniera facila, pentru a ne asigura de intelegerea operatiunilor de prelucrare pe care Corporate Counselling Services S.A.R.L. le efectueaza, asigurand respectarea confidentialitatii lor, in contextul legal aplicabil.

Pentru orice detalii care ar putea fi necesare in vederea intelegerii acestei Politici ori a proceselor de prelucrare a datelor cu caracter personal ale dumneavoastra, va oferim posibilitatea sa ne comunicati orice nelamuriri sau solicitari pe care le-ati putea avea, utilizand datele de contact indicate la finalul acestei Politici.

 

 1. IDENTITATEA SI DATELE DE CONTACT ALE OPERATORULUI

Corporate Counselling Services S.A.R.L., Rue du Kiem 2, L-8435, Steimfort, Luxemburg, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 • SCOPURILE IN CARE SUNT PRELUCRATE DATELE DUMNEAVOASTRA CU

CARACTER PERSONAL

Prelucrarea datelor cu caracter personal este facuta in conditii de securitate optime si in scopuri legitime legate in principal de desfasurarea activitatii de prestare a serviciilor medicale/psihologice, de consigliere financiara si /sau juridica, specifice activitatilor operatorului, cat si activitatilor conexe tip financiar-contabile, a celor aferente activitatii de resurse umane sau necesare in relatia stabilite prin contractual de prestari servicii incheiat cu angajatorul persoanelor vizate, De fiecare data cand solicitam colectarea, ulterior prelucarea si eventual transferul datelor cu caracter personal, utilizarea se va face doar in scopul mentionat, pentru alte scopuri urmand sa va fie solicitat acordul.

Sursa datelor: obtinute direct de la pacient.

Datele dumneavoastra. cu caracter personal indicate in sectiunea 6 de mai jos vor fi prelucrate in urmatoarele scopuri:

 • Prestarea serviciilor de consiliere psihologica/financiara/juridica prin intermediul serviciului EAP:

Prestarea serviciilor consiliere psihologica/financiara/juridica solicitate de dumneavoastra, stabilirea unui diagnostic/situatii financiare/juridice, inregistrarea serviciilor prestate, comunicarea cu dumneavoastra cu privire la serviciile furnizate, informarea dumneavoastra cu privire la serviciile prestate, activarea si/sau ajustarea abonamentului dumneavoastra la serviciile noastre, programari, identificarea dumneavoastra si a serviciilor accesate. Operatorul furnizează servicii EAP ( Serviciul EAP="Programul de asistență pentru angajați") angajaților  Beneficirilor pentru care furnizeaza aceste servicii (denumiți în continuare: "pacienti" sau “Utilizatori”) pentru a studia, a preveni, a reduce sau a elimina expunerea Utilizatorilor la riscuri psihosomatice la locul de muncă și în mediul lor personal.

Pacientii/Utilizatorii folosesc serviciul EAP în mod voluntar, la discreția lor, după  interpretarea și acceptarea termenilor notificării privind confidențialitatea și prezenta  politică de confidențialitate.
Relația contractuală este stabilită între Operator și Angajatori, în timp ce utilizatorii sunt angajații Beneficiarilor sau a rudele apropiate ale Pacientilor.

 • Statistica medicala:

Prelucrarea in acest scop va fi realizata numai la solicitarea scrisa a institutiilor statutului cu atributii in domeniul statisticii. Datele dumneavoastra cu caracter personal raman in continuare securizate si in deplina confidentialitate, acestea nefiind dezvaluite catre terti.

 • Indeplinirea obligatiilor legale:

Prelucrarea in vederea indeplinirii diverselor obligatii legale ale Societatii noastre (cum ar fi: in domeniul financiar, sanatatii, securitatii, pastrarea arhivelor ori alte obligatii impuse de legile in vigoare).

 • Imbunatatirea serviciilor:

Identificarea problemelor sau a unor posibilele chestiuni relevante referitoare la serviciile existente in scopul de a le imbunatati, implementarea noilor servicii sau a imbunatatirilor aduse celor existente, solutionarea sesizarilor formulate de dumneavoastra.

 • Inregistrarea convorbirilor telefonice prin Call-center:

Serviciul de Call-center al Societatii noastre este un serviciu suport aferent furnizarii serviciilor de consiliere psihologica, pentru programari, solicitari /sesizari/furnizari de informatii etc.

 • Solutionarea disputelor:

Formularea diverselor cereri/pareri in situatia aparitiei unor dispute in legatura cu serviciile prestate catre dumneavoastra si/sau referitoare la relatia stabilita intre dumneavoastra si Societatea noastra. Corporate Counselling Services S.A.R.L., mentioneaza ca nu exista vreun proces decizional automatizat (incluzand crearea de profiluri) bazat pe datele dumneavoastra cu caracter personal.

Persoanele imputernicite de catre noi cu prelucrarea datelor dvs., isi asuma raspunderea si asigurarea securitatii numai pentru acele informatii, date cu caracter personal si categorii speciale de date cu caracter personal (date de sanatate fizica si mentala; date genetice; daca este cazul, date biometrice) care sunt oferite si prelucrate de personalul nostru (inclusiv psihologii) exclusiv si prin cumulul urmatoarelor coordonate:

 • in clinica personelor imputernicite de catre noi
 • in sistemele/instrumentele/dispozitivele informatice si/sau electronice, hardware si software, evidentele si formularistica noastra si
 • in cadrul programului de lucru al societatii noastre.

      Societatea noastra nu este responsabila pentru prelucrarea efectuata, in orice forma, in afara coordonatelor mai sus mentionate (inclusiv prin schimbul/inregistrarea de informatii/date cu caracter personal in cadrul convorbirilor dintre psihologi si pacienti).

 

 1. TEMEIUL JURIDIC AL PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Temeiurile juridice ale operatiunilor de prelucrare ale Datelor cu Caracter Personal desfasurate de catre noi sunt urmatoarele:

1 Temeiuri pentru prelucrarea datelor cu caracter personal care nu intra in categoria categoriilor speciale de date cu caracter personal (conform art. 6 din GDPR). Datele cu caracter personal care nu cuprind categorii speciale de date cu caracter personal (astfel cum sunt acestea definite conform art. 9 din GDPR) sunt prelucrate de Corporate Counselling Services S.A.R.L.  in baza urmatoarelor temeiuri juridice:

 • in principal, pentru a face demersuri, la cererea dumneavoastra, in baza consimtamantului dumneavoastra expres si neechivoc - acest acord este solicitat:

-    inaintea convorbirii telefonice initiale a dvs. cu operatorul nostru din call-center. Prin aceasta convorbire dvs. solicitati operatorului o programare la evaluare/consiliere psihologica. Inaintea inceperii convorbirii cu operatorul nostru, veti auzi un mesaj ce reprezinta o informare suucinta despre politica noastra referitoare la prelucrarea datelor dvs. in cazul acceptului dvs. veti apasa o tasta a telefonului, indicata in mesaj, acest lucru insemnand acordul dvs. exprimat printr-o actiune pozitiva si neechivoca pentru prelucrarea datelor personale de catre operator. Datele colectate de operatorul nostru vor fi minimale, de genul nume, prenume, angajator, probleme psihice exprimate in cel mai simplu mod. In baza acestor date dvs. veti primi o programare.

-   prin completarea unui formular in cadrul clinicilor persoanelor imputernicite de catre noi, sau a cabinetelor specialistilor psihologi, dupa ce, printr-o nota de informare vi se vor aduce la cunostinta prevederile politicii noastre de prelucrare a datelor si de pastrare a confidentialitatii acestora.

- convorbirile prin Call-center se inregistreaza in baza consimtamantului exprimat in prealabil de catre apelant, prelucrarea avand ca scop prevenirea unor interpretari eronate ale informatiilor transmise de oricare dintre participantii la convorbire, clarificarea unor situatii expuse in cadrul comunicarii telefonice in cazul in care apar indoieli sau confuzii, gestionarea situatiilor in care convorbirile contin indicii privind atingeri care pot fi aduse securitatii si integritatii persoanei si bunurilor;

(b) avand in vedere si celelalte scopuri pentru care prelucram datele dumneavoastra cu caracter personal, temeiul acestor prelucrari poate fi indeplinirea obligatiilor legale ale Societatii (inclusiv cu privire la arhivare, sanatate, securitate, tinerea evidentelor, solicitarea unei autoritati publice si a altor obligatii pe care legislatia le impune);

(c) in anumite situatii, vom prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal in temeiul unui interes legitim al Corporate Counselling Services S.A.R.L.  sau al unei terte parti (cum ar fi: intocmirea evidentei serviciilor medicale; evidenta programarilor in sistemul nostru electronic; solutionarea cererilor si reclamatiilor primite din partea pacientilor; acordarea de asistenta medicala de urgenta; incheierea si executarea contractelor de furnizare de servicii medicale cu clinici partenere pentru o oferi o cat mai mare acoperire teritoriala si a gamei de servicii medicale; supravegherea prin sistemul de camere video pentru asigurarea pazei bunurilor si persoanelor.

Prelucrarea este necesara pentru a permite constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta, avand in vedere ca, pe parcursul relatiei stabilite cu Societatea noastra, nu poate fi exclusa aparitia unor asemenea situatii in contextul serviciilor furnizate (in masura in care astfel de dispute sunt adresate instantelor judecatoresti).

(d) in considerarea anumitor situatii in care dumneavoastra va puteti afla (din punct de vedere fizic sau legal) si care va pot pune in dificultatea de a va exprima acordul cu privire la prelucrare (spre exemplu: situatii de urgenta), Datele dumneavoastra cu caracter personal vor fi prelucrate pentru a va proteja interesele vitale ale dumneavoastra sau ale altei persoane fizice;

(e) prelucrarea este necesara din motive de interes public in domeniul sanatatii publice (cum ar fi: protectia impotriva amenintarilor transfrontaliere grave la adresa sanatatii sau asigurarea de standarde ridicate de calitate si siguranta a asistentei medicale si a medicamentelor sau a dispozitivelor medicale, in temeiul dreptului Uniunii Europene sau al dreptului intern); si/sau a serviciilor de sanatate sau de asistenta sociala;

 1. Temeiuri pentru prelucrarea datelor cu caracter personal care intra in categoria datelor speciale (conform art. 9 din GDPR)

In considerarea specificului activitatii/ serviciilor prestate de catre de Corporate Counselling Services S.A.R.L, vom prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal care intra in categoria datelor speciale (astfel cum sunt acestea definite conform art. 9 din GDPR) in baza urmatoarelor temeiuri juridice (temeiuri ce se vor aplica suplimentar fata de temeiurile detaliate de art. 6 din GDPR):

 • in vederea stabilirii unui diagnostic, pentru furnizarea de asistenta psihologica
 • stabilirea unui tratament, ori pentru gestionarea sistemelor si/sau a serviciilor de sanatate sau de asistenta psihologica;
 • acordarea de asistenta financiara;
 • acordarea de asistenta juridica.

 

 1. CATEGORIILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL. CONSECINTELE REFUZULUI FURNIZARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal care va privesc care vor fi prelucrate de catre noi sunt:

 • date obtinute de la angajatorul dumneavoastra,
 • date obtinute direct de la dumneavoastra, in contextul serviciilor furnizate sau
 • date / rezultate obtinute ca urmare a prestarii serviciilor de catre Societatea de Corporate Counselling Services S.A.R.L. (si/sau persoanele imputernicite)

Informatiile cu caracter personal pe care le furnizati cu prilejul programarii telefonice, prin e-mail sau in clinica (nume, prenume, telefon, e-mail, data nasterii, simptome, date privind analizele si investigatiile efectuate sau pe care doriti sa le efectuati, numar de identificare national) sunt inregistrate si prelucrate de Corporate Counselling Services S.A.R.L., numai in masura in care aceste informatii au fost oferite de dumneavoastra fara nicio constrangere si cu o prealabila informare.

Societatea de Corporate Counselling Services S.A.R.L. nu isi asuma nicio raspundere pentru informatiile/datele/documentele inexacte, incorecte, pe care ni le furnizati. Dumneavoastra aveti obligatia de a ne transmite orice modificari care intervin la datele cu caracter personal astfel incat acestea sa fie in permanenta exacte si actuale. In cazul in care de Corporate Counselling Services S.A.R.L. are suspiciuni privind autenticitatea documentelor sau informatiilor puse la dispozitie, este indreptatit sa sesizeze autoritatile/institutiile publice cu competente de investigare, supraveghere si control.

Datele cu caracter personal includ urmatoarele categorii de date:

(1) Date de identificare/contact, cum ar fi: numele si prenumele, adresa de domiciliu/ resedinta, numar de telefon (fix si/sau mobil) si/sau fax, adresa de e-mail, adresa de corespondenta;

(2) Date personale, cum ar fi: data nasterii; sexul; varsta; seria si numarul actului de identitate; numar de identificare national, alte informatii incluse in cartea de identitate; imagini video (obtinute pe baza inregistrarilor video efectuate in spatiile noastre, acolo unde sunt montate camere de supraveghere video); voce (pe baza inregistrarilor convorbirilor efectuate prin centrala telefonica a de Corporate Counselling Services S.A.R.L.), semnatura;

(3) Date medicale (fizice sau psihice - ce fac parte inclusiv din categoria datelor speciale), cum ar fi: date privind sanatatea aferente serviciilor prestate (precum: serviciile pe care le accesati in clinicile noastra partenere; diagnostic; rezultatele analizelor pe care vi le efectuam sau pe care dumneavoastra ni le puneti la dispozitie; tratamentul pe care vi-l prescriem sau administram; psihologul pe care il sau l-ati accesat; recomandari medicale; simptome; istoric medical; boli anterioare; informatii pe care ni le oferiti cu privire la membrii dumneavoastra de familie, daca este cazul); caracteristici fizice (diverse afectiuni); date genetice (doar daca este cazul); date genetice; date biometrice; mostre biologice;

(4) Date financiar-contabile, apartinamd sau necesare persoanei vizate;

(5) Date cu character juridic, apartinamd sau necesare persoanei vizate;

Precizam ca, in principiu, nu exista o obligatie pentru dumneavoastra de a ne furniza datele dumneavoastra cu caracter personal indicate in aceasta Politica. Cu toate acestea, in masura in care nu ne oferiti datele dumneavoastra cu caracter personal descrise, nu vom putea sa va punem la dispozitie serviciile solicitate si/sau nu veti putea beneficia de toate facilitatile pe care Corporate Counselling Services S.A.R.L. vi le ofera (spre exemplu: necomunicarea numarului de telefon / adresei de e-mail nu ne va permite sa comunicam cu dumneavoastra in ceea ce priveste confirmarea/ eventualele modificari ale programarilor sau sa va transmitem rezultatul serviciilor medicale efectuate, situatii in care comunicarea sau ridicarea rezultatelor se va face la receptiiile clinicilor noastre partenere).

In situatia in care, in contextul serviciilor pe care Corporate Counselling Services S.A.R.L. le presteaza catre dumneavoastra, ne furnizati date cu caracter personal cu privire la alte persoane in afara de dumneavoastra (cum ar fi posibilele afectiuni care au fost intalnite in familie), va aducem la cunostinta faptul ca vom trata aceste informatii ca fiind confidentiale si le vom utiliza doar in scopul prestarii serviciilor catre dumneavoastra.

Totodata, tinem sa va asiguram ca vom lua toate masurile necesare pentru a asigura protectia acestor informatii in mod corespunzator, avand in vedere si obligatia Corporate Counselling Services S.A.R.L.  de pastrare a secretului profesional.

 

 1. DESTINATARII SAU CATEGORIILE DE DESTINATARI AI DATELOR CU CARACTER

PERSONAL

In principiu, datele dumneavoastra cu caracter personal vor fi prelucrate doar de catre Corporate Counselling Services S.A.R.L.  

Avand in vedere atat complexitatea serviciilor puse la dispozitia dumneavoastra de catre Societatea noastra, necesitatea Corporate Counselling Services S.A.R.L. de a apela la anumiti parteneri externi care ofera suport in desfasurarea activitatii noastre dorim sa va informam ca datele dvs. cu caracter personal pot fi transmise si catre alte persoane fizice sau juridice, pentru a fi prelucrate in scopurile detaliate in aceasta Politici.

Luand in considerare contextul relatiilor stabilite de Corporate Counselling Services S.A.R.L.  cu partenerii sai, precum si posibilitatea aparitiei unor modificari in ceea ce priveste aceste relatii, nu este fezabila identificarea nominala a tuturor acestor parteneri, acestia urmand a fi mentionati generic, in functie de relatia stabilita/ potentiala cu Corporate Counselling Services S.A.R.L.  

In acest sens, datele dumneavoastra cu caracter personal pot fi transmise catre:

(1) Persoane imputernicite -  psihologi colaboratori si furnizori de servicii psihologice acreditati. Serviciile psihologice pot fi oferite si prin furnizori de servicii de specialitate acreditati – psihologi colaboratori si clinici partenere ai/ale Corporate Counselling Services S.A.R.L.  –  din tara sau din afara tarii.

In acest sens, va informam ca datele / informatiile privind starea dumneavoastra de sanatate, indiferent de continutul sau volumul acestora, vor putea fi comunicate catre furnizori de servicii medicale acreditati din tara sau din alte state (indiferent ca este vorba de un stat din Uniunea Europeana sau din afara Uniunii Europene), conform dispozitiilor legale aplicabile.

Corporate Counselling Services S.A.R.L. depune toate eforturile pentru a se asigura ca psihologii colaboratori si alti furnizori acreditati respecta prevederile legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal. Anterior efectuarii serviciului oferit, acolo unde se impune potrivit dispozitiilor legale, veti primi formularul de Consimtamant prin care vi se vor aduce la cunostinta date si informatii privind partenerul Societatii, si contextul prelucrarii datelor dumneavoastra cu caracter personal de catre acesta.

(2) Situatia institutiilor si/sau autoritatilor judecatoresti, de cercetare, supraveghere si control

In masura in care, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, date/informatii cu caracter personal sunt solicitate Societatii noastre de diverse organe si/sau institutii (spre exemplu: organe de cercetare penala, politie, organisme si institutii de control financiar, fiscal, securitate sociala, instante de judecata si orice alte institutii si/sau autoritati de supraveghere si control), Corporate Counselling Services S.A.R.L. are obligatia de a furniza datele/informatiile solicitate, fara a va cere acordul prealabil, inclusiv in cazul in care va opuneti sau nu va exprimati punctul de vedere. In plus, este posibil ca, in anumite situatii, astfel de date/informatii sa fie necesar a fi puse la dispozitie fara o solicitare prealabila a acestor institutii, organe si/sau autoritati, situatii in care Corporate Counselling Services S.A.R.L. va transmite datele/ informatiile necesare, in conformitate cu cerintele legale.

(3) Alte persoane fizice/juridice care au acces la datele dvs.

La datele dumneavoastra cu caracter personal au acces si alte personae fizice/juridice, cum ar fi: furnizori de servicii de suport IT sau servicii tehnice si organizationale in legatura cu activitatile legate de intretinerea echipamentelor medicale, servicii de plata, servicii de arhivare, consultanti legali, auditori, consultanti in domeniul financiar-contabil sau catre alti consultanti ai Societatii, in legatura cu operatiuni extraordinare de afaceri (de exemplu, in cazul unor fuziuni, achizitii si altele asemenea), cu care Societatea va incheia acorduri de confidentialitate, in mod corespunzator (in masura in care nu vor fi aplicabile anumite cerinte/garantii legale si/sau statutare de confidentialitate in privinta acestora) De asemenea, datele dumneavoastra cu caracter personal vor putea fi transmise si catre alte persoane fizice sau juridice din Romania sau din afara tarii in contextul necesar pentru constatarea, exercitarea si/sau apararea unui drept al de Corporate Counselling Services S.A.R.L.  

Societatea va exercita o diligenta adecvata in selectarea furnizorilor de servicii si / sau a partenerilor acesteia si va solicita ca acesti furnizori/ parteneri sa mentina masurile de securitate tehnice si organizationale adecvate pentru a va proteja datele cu caracter personal la care au acces si pentru a le prelucra in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile.

In situatia in care operatiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal vor fi efectuate de catre Corporate Counselling Services S.A.R.L.  prin intermediul unor persoane imputernicite de aceasta, Societatea noastra se va asigura de respectarea cerintelor specifice impuse de dispozitiile art. 28 din GDPR, asigurandu-se, printre altele, ca:

(i) operatiunile respective de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt efectuate in baza unui contract/acord care sa reglemengteze chestiunile specifice relatiei operator-imputernicit, conform GDPR iar

(ii) persoana imputernicita va afectua prelucrarea datelor cu caracter personal in baza instructiunilor Corporate Counselling Services S.A.R.L.

 

 • TRANSFERUL CATRE STATE TERTE

In anumite situatii specifice, datele dumneavoastra cu caracter personal vor fi transferate catre entitati situate in alte state din cadrul Uniunii Europene si/sau Spatiul Economic European.

De asemenea, exista situatii cand datele dumneavoastra cu caracter personal vor fi transferate si catre entitati din afara Uniunii Europene si/sau Spatiului Economic European (cum ar fi: Canada, Australia, Noua Zeelanda). In astfel de cazuri ne vom asigura ca sunt aplicabile garantii adecvate pentru a permite transferul in mod corespunzator, conform cerintelor legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal (garantii care pot include: aplicarea unor clauze contractuale standard de protectie a datelor sau existenta unei decizii a Comisiei Europene adoptata in acest sens).

In fiecare caz, in vederea efectuarii transferului efectiv, veti completa Formularul de Consimtamant pentru a va exprima acordul explicit si aferent situatiei impuse de serviciul respectiv, de starea de sanatate etc.

 

 • PERIOADA PENTRU CARE VOR FI STOCATE DATELE CU CARACTER PERSONAL

Pastram datele dumneavoastra cu caracter personal exacte si actualizate. De asemenea, ne straduim sa pastram datele dumneavoastra cu caracter personal nu mai mult decat este necesar pentru a indeplini scopurile enumerate in prezenta Politica sau conform obligatiilor prevazute in legislatia in vigoare.

In acest sens, va informam ca vom stoca datele dumneavoastra cu caracter personal pentru intreaga perioada a relatiei stabilita cu Angajatorul dvs. dar si ulterior, pentru o anumita perioada de timp, in considerarea prevederilor legale aplicabile. Astfel, datele cu caracter personal vor fi pastrate pentru o perioada prezentata mai jos:

 • Datele cu caracter special, colectate de catre persoanele imputernicite, psihologi, clinici de psihologie, furnizori de servicii psihologice, vor fi pastrate pe perioada necesara efectuarii terapiei. La ele veti avea acces numai dvs. si psihologul. Apoi vor fi sterse sau distruse, in conformitate cu prevederile Politicii de stacare a datelor a CCS SARL. Pe perioada de pastrare de catre persoana imputernicita, acest lucru va fi facut in conditii de maxima securitate conform legislatiei in domeniu.
 • In masura in care anumite date cu caracter personal sunt incluse in sau au legatura si cu anumite documente contabile ale Societatii, pentru care trebuie respectata o perioada de pastrare specifica (spre exemplu 5 sau 10 ani), respectivele date cu caracter personal vor fi pastrate pentru respectivele perioade aplicabile.
 • In ceea ce priveste imaginile obtinute prin mijloace de supraveghere video, acestea vor fi mentinute pe o durata de maximum 30 de zile calendaristice de la data efectuarii inregistrarii, cu exceptia cazurilor cand o durata mai extinsa este permisa sau impusa de legislatia aplicabila.
 • Apelurile efectuate prin centrala telefonica a Corporate Counselling Services S.A.R.L., sunt inregistrate si mentinute pe o perioada de 3 ani de zile de la data efectuarii inregistrarii, cu exceptia cazurilor cand o durata mai extinsa este permisa sau impusa conform legislatiei aplicabile.
 • Date minimale, nume, prenume, angajator, numar de sedinte de terapie efectuate, vor fi communicate de catre persoana imputernicita Corporate Counselling Services S.A.R.L.. Acesta le va folosi la raportarea serviciilor oferite persoanelor vizate, angajatorului acestora cu care acesta are incheiat un contract de prestari servicii. Aceste date nu vor fi folosite in alte scopuri. Perioada de pastrare a acestora este stabilita in functie de perioada de raportare a serviciilor stabilita in contract, si poate fi de 90, 180, dar nu mai mult de 366 de zile.
 • Formularele de Consimtamant, vor fi arhivate, si pastrate o perioada de 3(trei) ani.

 

 1. DREPTURILE DUMNEAVOASTRA IN CEEA CE PRIVESTE DATELE

CU CARACTER PERSONAL

In conformitate cu dispozitiile aplicabile in ceea ce priveste datele cu caracter personal, va informam ca aveti urmatoarele drepturi principale:

(1) Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate, insemnand dreptul dumneavoastra de a obtine din partea Societatii o confirmare ca se prelucreaza sau nu date cu caracter personal care va privesc si, in caz afirmativ, accesul la datele respective si conditiile in care sunt prelucrate (inclusiv scopul prelucrarii, categoriile de date prelucrate, destinatarii datelor).

(2) Dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal, insemnand dreptul dumneavoastra de a ne solicita rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, care nu mai sunt actuale sau completarea datelor incomplete.

(3) Dreptul la stergerea datelor dumneavoastra cu caracter personal ce poate fi exercitat in anumite circumstante prevazute de legea aplicabila, incluzand: situatia in care datele cu caracter personal nu mai sunt necesare in legatura cu scopurile prelucrarii; situatia in care persoana vizata se opune la prelucrare si nu exista alte interese legitime care sa prevaleze pentru prelucrare; situatia in care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal.

(4) Dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii, insemnand dreptul dumneavoastra de a obtine din partea Societatii restrictionarea prelucrarii in urmatoarele cazuri:

(i) contestati exactitatea datelor (restrictionarea va dura atat timp cat este necesar Societatii sa verifice acuratetea datelor cu caracter personal);

(ii) prelucrarea este ilegala si dumneavoastra va opuneti stergerii datelor solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor;

(iii)Societatea nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopurile mai sus mentionate dar dumneavoastra solicitati datele cu caracter personal pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; sau

(iv)dumneavoastra v-ati opus prelucrarii, pentru intervalul de timp in care Societatea verifica daca drepturile legitime ale Societatii prevaleaza asupra drepturilor dumneavoastra.

(5) Dreptul de a va opune prelucrarii, insemnand dreptul dumneavoastra de a va opune prelucrarii din motive legate de situatia particulara in care va aflati, atunci cand prelucrarea:

(i) se intemeiaza pe interesele legitime ale Societatii sau ale unei terte parti, inclusiv in cazul activitatilor de profilare bazate pe acest temei ori

(ii) in masura in care este aplicabil, este realizata in scopul comunicarilor de marketing direct, implicand crearea de profiluri.

(6) Dreptul de a nu fi supus unei decizii automate, ceea ce inseamna ca, in calitate de utilizator al serviiilor noastre, nu veti face obiectul unei decizii a noastre bazate exclusive pe prelucrarea automata a datelor dumneavoastra (inclusiv crearea de profiluri) care sa produca efecte juridice cu privire la dumneavoastra sau care sa va afecteze intr-un mod similar intr-o masura semnificativa.

(7) Dreptul la portabilitatea datelor, insemnand dreptul dumneavoastra de a solicita mutarea, copierea sau transferul datelor dumneavoastra cu caracter personal existente in baza de date a Societatii catre o alta baza de date, intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat, in cazul in care prelucrarea se bazeaza pe consimtamant sau pe un contract si este efectuata prin mijloace automate.

(8) Dreptul de a depune plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal si de a va adresa instantelor de judecata competente.

Va puteti exercita drepturile mentionate la pct. (1) - (7) de mai sus, printr-o cerere intocmita in scris, semnata si inregistrata la Corporate Counselling Services S.A.R.L,utilizand urmatoarele date de contact (in atentia Responsabilului cu Protectia Datelor): e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

In solicitarea dumneavoastra, aveti posibilitatea de a mentiona daca doriti ca informatiile sa va fie comunicate la o anumita adresa (care poate fi si o adresa de posta electronica) sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea se va face personal.

Comunicarea informatiilor solicitate se va face in termen de 1 (una) luna de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei dumneavoastra optiuni de comunicare. In cazul in care nu este posibila respectarea termenului mai sus mentionat, veti fi informat(a) asupra motivului de amanare a raspunsului, comunicandu-va totodata procedura care se are in vedere pentru solutionarea cererii dumneavoastra, precum si termenul estimat.

 

 1. INEXISTENTA UNUI PROCES DECIZIONAL AUTOMAT

Avand in vedere specificul relatiei stabilita intre Corporate Counselling Services S.A.R.L.  si dumneavoastra, va informam ca nu veti face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care va privesc sau va afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa.

 

 1. PROCEDURA APLICABILĂ ÎN CAZUL ÎNCĂLCĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În cazul unei încălcări a datelor cu caracter personal, Operatorul va notifică Autorității de Supraveghere competente, fără întârziere nejustificată și, dacă este posibil, nu mai târziu de 72 de ore de la data la care a luat cunoștință de aceasta, cu excepția cazului în care încălcarea datelor cu caracter personal este puțin probabil să conducă la un risc pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice. În cazul în care notificarea adresată Autorității de Supraveghere nu se face în termen de 72 de ore, aceasta este însoțită de motivele întârzierii. Corporate Counselling Services S.A.R.L a elaborat o procedura proprie aplicabila in cazul breselor de securitate, ce poate fi consultata, la cerere.

 

 • MODIFICARI ALE POLITICII

In cazul in care ne vom schimba substantial practicile de prelucrare a datelor cu caracter personal sau prezenta Politica, vom emite o Politica revizuita si/sau vom lua alte masuri pentru a va notifica cu privire la respectivele modificari, in conformitate cu legislatia aplicabila.

 

 • DREPTUL DE A DEPUNE O PLANGERE LA AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE

Dacă aveți o nemulțumire cu privire la modul în care prelucrăm datele dumneavoastră, am prefera să ne contactați pe noi în mod direct pentru a vă putea soluționa problema. Cu toate acestea, dacă aveți în continuare nemulțumiri, puteți contacta Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro):

Adresă: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru, București, România; telefon: +40.318.059.211/ +40.318.059.212

fax: +40.318.059.602; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 • PUBLICAREA POLITICII DE CONFIDENȚIALITATE

Operatorul va publica această Politică pe site-ul său (www.ccsint.com). În cazul unei cereri particulare a unei personae vizate, Operatorul va trimite această Politică direct acesteia.

 

 1. DISPOZIȚII FINALE

Această Politică intră în vigoare la data publicarii sale.

Dispozițiile prezentei politici se vor aplica și datelor care se prelucreaza în momentul intrării în vigoare a prezentei Politici.

Începând cu data intrării în vigoare, această Politică înlocuiește și abrogă politicile anterioare de prelucrare a datelor în vigoare la Operator.

 

Print Email

FaLang translation system by Faboba