Program Wsparcia Pracowników

Employee Assistance Program - EAP

CCS dąży do doskonałości klinicznej we wszystkich aspektach dostarczania Wsparcia Pracowników w całym swoim obszarze geograficznym, wykorzystując ścisłe mechanizmy kontroli i unikalne narzędzie zarządzania siecią, tworząc silną więź z profesjonalistami i spełniając oczekiwania klientów!

Czym jest Program Wsparcia Pracowników?

Znane na świecie jako EAP – są to dobrowolne i całkowicie poufne usługi, opłacane przez pracodawcę, które pomagają pracownikom i ich najbliższym rodzinom radzić sobie z szeroką gamą problemów osobistych i zawodowych poprzez ocenę, krótkotrwałe poradnictwo oraz polecenia specjalistów.

Od ponad 50 lat EAP cieszą się dużą popularnością wśród najbardziej utytułowanych firm i wciąż rozwijają i przekształcają się w niezbędne usługi dla organizacji, udowadniając raz po raz swój silny pozytywny wpływ na zdrowie w miejscu pracy, samopoczucie pracowników, motywację, produktywność i wynik finansowy firmy.

Doświadczenie

Ponad 35 lat doświadczenia w tej dziedzinie daje nam możliwość zapewnienia naszym klientom EAP, które wyróżniają się wysokim poziomem profesjonalnej wiedzy, solidną siecią dostawców w kraju i podejściem uwzględniającym różnorodność kulturową. Ewoluując wraz z postępem technologicznym i dodając nowe media cyfrowego dbania o dobrostan psychiczny i wsparcie online, jednocześnie pozostając głęboko zakorzenionym w najlepszych praktykach naukowych i klinicznych, nasze EAP zawsze dostarczają wartość dodaną firmom naszych klientów i poprawiają życie ich pracowników w zakresie zdrowia psychicznego.

Nasz EAP identyfikuje zagrożenia behawioralne, zdrowotne i inne zagrożenia psychospołeczne, które wpływają na wydajność pracy i pomaga użytkownikom w poszukiwaniu wsparcia. Pracownicy i członkowie ich bezpośrednich rodzin są zachęcani do korzystania z programu w przypadku pojawiających się problemów, z którymi trudno sobie poradzić samodzielnie. Im szybciej zwracają się o pomoc, tym mniejszy będzie wpływ na dobrostan psychiczny, a także na sytuację zawodową. Miejsce pracy oferuje idealne warunki, aby dotrzeć do dużej grupy osób, zapewniając im wsparcie, radząc sobie z potencjalnymi problemami dotyczącymi zdrowia psychicznego, emocji czy innymi utrudnieniami.

W zasięgu

I łatwo dostępne pod darmonym numerem telefonu działającym 24/7, przez cały rok lub przez poświęconą temu platformę pracowniczą.

 

Ściśle poufne

Wrażliwe kulturowo i niezależne.

 

Bezpłatne

Dla wszystkich pracowników & oraz członków najbliższej rodziny.

 

Zewnętrzne polecenia

Do wyspecjalizowanych instytucji i profesjonalistów dla długotrwałej i bardziej wyspecjalizowanej pomocy.

 

 

Dobre dla jednostki, lepsze dla ogółu.

Zdrowsi pracownicy są bardziej produktywni i mogą z łatwością skupić się na wykonywanych zadaniach. EAP znane są ze swojego ogromnego pozytywnego wpływu na najważniejsze wskaźniki w firmie poprzez wsparcie, jakie zapewniają poszczególnym pracownikom.

Pomóżmy sobie nawzajem.

Wesprzyj swoich pracowników zapewniając im szybki dostęp do wykwalifikowanych specjalistów, aby mogli znaleźć odpowiedzi lub wskazówki dotyczące pilnych spraw, którymi się zajmują. W ten sposób aktywnie przyczyniasz się do poprawy ich zdrowia psychicznego, ogólnego samopoczucia i wspierania w pracy nad work-life balance.

Świetne miejsce do pracy.

Ludzie stają się coraz bardziej świadomi swoich potrzeb i marzeń. Te firmy, które mogą zapewnić im potrzebne wsparcie w zakresie budowania dobrostanu w miejscu pracy i jakości ich życia, zawsze będą faworyzowane przez pracowników podczas poszukiwania pracy. Kluczowa i wykwalifikowana kadra również zdecyduje się na zachowanie danego miejsca pracy ze względu na pewne korzyści, takie jak istnienie EAP.

Obraz marki i wiarygodność

Firmy, które uznają potrzeby swoich pracowników i inwestują w ich zdrowie i dobre samopoczucie, są publicznie postrzegane jako organizacje odpowiedzialne i zaangażowane. Mają wyższy poziom retencji pracowników i są znacznie bardziej pożądane zarówno jako pracodawcy, jak i partnerzy biznesowi.

Pomaganie pracownikom w podnoszeniu poziomu ich zdrowia psychicznego zwraca się korzyściami dla Twojej firmy! Skorzystaj z naszego kalkulatora poniżej by wstępnie obliczyć ROI gdybyś zdecydował się na zakup EAP od CCS. Wprowadź dostępne Ci dane odnoszące się do Twojej firmy, a kalkulator pokaże Ci możliwy zysk jaki nasz EAP może Ci przynieść.

Uwaga: Twoje dane nie będą przechowywane, chyba że wyrazisz na to osobną zgodę, co umożliwi nam kontakt i bardziej szczegółowe omówienie sprawy.